Rabarberblad 2019-2020

Beste ouders en liefste leden,

Bij deze het Rabarbladblad van het nieuwe scoutsjaar! Jullie vinden er onder meer de belangrijkste info zoals de nieuwe leidingsverdeling en de belangrijke data voor de komende maanden (19 oktober 100 jaar Sint-Barbara!!). 

Bij vragen of opmerkingen kunnen jullie ons uiteraard contacteren op het vertrouwd emailadres: sbgroepsploeg@yahoo.com

Een stevige linker,

De groepsleiding

/sites/stbarbara.scoutsgroep.be/files/wysiwyg/rabarberblad-sept-2019.pdf